Metsästäjän tutkinnon osio 3 Riistoekologien perusteet

Lajintuntemus

Lajit on ryhmitelty Metsästäjän oppaan mukaisesti. Painamalla alla olevaa linkkiä pääset eteenpäin.

Hirvieläimiä 1

Hirvieläimiä 2

Villisika, muflonit ja hylkeitä

Jäniksiä

Jyrsijöitä

Petoeläimiä 1

Petoeläimiä 2

Petoeläimiä 3

Petoeläimiä 4

Puolisukeltajasorsia 1

Puolisukeltajasorsia 2

Sukeltajasorsia 1

Sukeltajasorsia ja nokikana

Sukeltajasorsia 2

Syyspukuisia vesilintuja 1

Syyspukuisia vesilintuja 2

Hanhia

Hanhia ja Joutsenia

Kurppia

Metsäkanalintuja 1

Metsäkanalintuja 2

Peltokanalintuja

Kyyhkyjä

Kuikkia, uikku ja haikaroita

Lokkeja

Lokkeja ja tiiroja

Päiväpetolintuja 1

Päiväpetolintuja 2

Pöllöjä, rastaita ja kottarainen

Varislintuja 1

Varislintuja 2

V