Kartassa punaiset alueet ovat seuran vuokramaita ja siniset alueet valtion maita

.
Kotisivulle
Hirven kaatokartta
 

Kotisivulle.